Unsplashed background img 1
Bezpečnostní instrukce

Všechny účastníky akce prosíme o podrobné seznámení s bezpečnostními instrukcemi, je to čistě pro vaši bezpečnost a pro bezpečnost všech zúčastněných.

1) Vrtulník může být obsazen maximálně 4 osobami (pilot + 3 cestující), tito 3 cestující nesmí za žádnou cenu překročit 240kg!!! (průměrná váha 80 kg na osobu), pokud tento průměr přesahujete je nutno Vás nakombinovat s cestujícími co sníží průměrnou váhu, v případě nemožnosti je třeba dojednat bližší podmínky s koordinátorem akce.

2) Pečlivě dodržujte instrukce pověřených osob.

3) K vrtulníku se přibližujte pouze v doprovodu pověřených osob.

4) K vrtulníku se vždy přibližujte pouze zepředu a nikdy se nepohybujte za úrovní zadních dveři vrtulníku.

5) Po celou dobu pobytu ve vrtulníku používejte bezpečnostní pásy a sluchátka.

6) Dbejte zvýšené opatrnosti na řídící prvky vrtulníku a nezasahujte do prostoru pilota.

7) Nikdy nespěchejte a kolem vrtulníku se pohybujte vždy pomalu a obezřetně.

8) Doporučujeme použít ochranu očí a sluchu.

9) Během vystupování z vrtulníku, postupujte dle pokynů obsluhy.

Unsplashed background img 2